SELKOD - Kontrola Dostępu - Rejestracja Czasu Pracy
- A A A +
Drukuj Drukuj
 E-mail  E-mail
RSS RSS

 

 
 
 
 
 

 

Zalety oferowanego systemu:  
 
  • Możliwość konfiguracji systemu IKR i dostosowanie jego funkcji do potrzeb użytkownika. 
  • Łatwa rozbudowa systemu IKR o dodatkowe lokalizacje i punkty rejestracji czasu pracy lub kontroli dostępu. Jeden kontroler IKR może obsługiwać do 16 czytników oddalonych do 1000m od kontrolera.
  • Brak ograniczeń ilości punktów rejestracji w systemie IKR oraz ich lokalizacji. Komunikacja kontrolerów z serwerem nadrzędnym odbywa się przy wykorzystaniu sieci Ethernet.
  • Możliwość integracji różnych czytników i identyfikatorów w jeden system zarządzania IKR.
  • Możliwość wykorzystania pilota radiowego jako identyfikatora do sterowania szlabanem lub innym elementem wykonawczym i rejestracji tego zdarzenia.
  • Możliwość współpracy systemu IKR z systemem monitoringu wizyjnego oraz rejestrowanie określonego zdarzenia wraz ze zdjęciem z kamery. Funkcja wideo-rejestracji może być wykorzystana do uniemożliwienia fałszowania godzin pracy poprzez pożyczanie kart przez pracowników.
  • Wbudowane funkcje, które pozwalają na ograniczenia uprawnień karty pod względem czasowym jak i ilościowym - liczniki dla karty (np. ilość kopii na kserokopiarce lub ilość posiłków wydawanych na stołówce w danym dniu).
  • Możliwość współpracy i integracji z innymi systemami zewnętrznymi w zakresie funkcjonalnym oraz wymiany danych.
 Wróć ...
SELKOD rejestracja czasu pracy i kontrola dostępu
projektowanie stron
SELKOD - Kontrola Dostępu - Rejestracja Czasu Pracy