SELKOD - Kontrola Dostępu - Rejestracja Czasu Pracy

Transport samochodowy

        EWIDENCJA

 • Program Ewidencji Wjazdów PEW
 • Internetowa awizacja wjazdow
 • Ważenie samochodów
 • Automatyczne wyliczanie wagi
 • Samoczynny druk listów przewozowych

        MONITORING

 • Obsługa kamer analogowych i cyfrowych
 • Archiwizacja obrazu
 • Reakcja na ruch
 • Obserwacja wydzieloncyh obszarów
 • Zdjęcia samochodów w trakcie ważenia


        PARKING

 • Obsługa kart i pilotów
 • Rejestracja wjazdów i wyjazdów
 • Obsluga kart terminowych
 • Interakcja z programem PEW


        KADRY / PŁACE

 • Rejestracja Czasu Pracy
 • Rozliczanie Czasu Pracy
 • Monitor obecności
 • Rozliczanie zleceń

 

Rozwiazania, Transport samochodowy
projektowanie stron
SELKOD - Kontrola Dostępu - Rejestracja Czasu Pracy