SELKOD - Kontrola Dostępu - Rejestracja Czasu Pracy

Szpitale, Przychodnie

        OBSŁUGA PORTIERNI

 • Gospodarka kartami pracowników i gości
 • Gospodarka pilotami
 • Gospodarka kluczami
 • Przepustki elektroniczne

        OCHRONA

 • Wizualizacja otwarcia drzwi
 • Monitoring obecności
 • Szybka lokalizacja osoby
 • Info o przechodzących osobach


       
KADRY / PŁACE

 • Rejestracja Czasu Pracy
 • Rozliczanie Czasu Pracy
 • Obsługa wielu Frim
 • Monitor obecności


       
MONITORING

 • Obsługa wielu rodzajów kamer
 • Dostęp do obrazów przez internet
 • Wykrywanie ruchu
 • Powiadamianie o alarmie


       
KONTROLA DOSTĘPU

 • Kontrola pracowników i gości
 • Rejestracja wszystkich przejść
 • Możliwość wejścia kodem
 • Podpowiedzi dla zagubionych


       
PARKING

 • Obsluga identyfikowalnych pilotów
 • Rejestracja wjazdów i wyjazdów
 • Płatne bilety jednorazowe
 • Odszukiwanie kierowcy samochodu


Rozwiazania, Szpitale, Przychodnie
projektowanie stron
SELKOD - Kontrola Dostępu - Rejestracja Czasu Pracy