SELKOD - Kontrola Dostępu - Rejestracja Czasu Pracy

Przemysł, Energetyka

        OBSŁUGA PORTIERNI
 • Przepustka elektroniczna
 • Gospodarka kartami gościa i pracowników
 • Prolongata i blokada kart
 • Czarna lista
        OCHRONA
 • Wizualizacja stanu przejść
 • Losowanie osób do kontroli
 • Weryfikacja wjazdów PEW
 • Szukanie kierowcy samochodu


        KONTROLA DOSTĘPU

 • Pełna kontrola dostępu
 • Obsługa bramek obrotowych
 • Obsługa szlabanów wjazdowych
 • Szlabany uprawnień dla grup osób
 • Funkcja majstra
 • Przemysłowy standard urządzeń


        KADRY / PŁACE

 • Rejestracja Czasu Pracy
 • Rozliczanie Czasu Pracy
 • Monitoring obecności
 • Rozliczanie zleceń produkcyjnych
 • Śledzenie produkcji
 • Współpraca z portiernią


       TRANSPORT SAMOCHODOWY

 • Program Ewidencji Wjazdów PEW
 • Internetowa awizacja wjazdów
 • Ważenie samochodów
 • Automatyczne wyliczanie wagi
 • Samoczynny druk listów przewozowych
 • Regulacja ilości transportów w zakładzie


        PARKING

 • Pełna kontrola dostępu
 • Obsługa identyfikatorów pilotów
 • Rejestracja wjazdów i wyjazdów
 • Obsługa pilotów tymczasowych
 • Obsługa kart gościa
 • Interakcja z programem PEW

 

Rozwiazania, Przemysl, Energetyka
projektowanie stron
SELKOD - Kontrola Dostępu - Rejestracja Czasu Pracy