SELKOD - Kontrola Dostępu - Rejestracja Czasu Pracy

Urzędy, Biurowce

        OBSŁUGA PORTIERNI
 • Przepustka elektroniczna
 • Kontrola wydawania kluczy
 • Identyfikacja osób
 • Zdalne otwieranie drzwi, szlabanów...
 • Jedna portiernia dla wielu firm
        OCHRONA
 • Informacja o przechodzących osobach
 • Rejestracja zdarzeń z kartą
 • Wideo - rejestracja
 • Monitoring obecności
 • Wykrywanie ostatniej osoby na obiekcie


        KONTROLA DOSTĘPU

 • Identyfikacja osób
 • Kontrola użytkowników
 • Rejestracja wszytkich przejść
 • Czytniki bezprzewodowe
 • Zdalne otwieranie


        KADRY / PŁACE

 • Wydawanie kart identyfikacyjnych
 • Rejestracja Czasu Pracy
 • Rozliczanie Czasu Pracy
 • Wideo - rejestracja
 • Lista obecności użytkowników

 
        MONITORING

 • Obsługa kamer analogowych i cyfrowych
 • Rejestracja zdjęć na dyskach sieciowych
 • Programowalna detekcja  ruchu
 • Współpraca z KD/RCP- zatrzaskiwanie zdjęć
 • Dostęp do systemu przez internet

 
        PARKING

 • Kontrola wjazdów i wyjazdów
 • Piloty i karty jako identyfikatory
 • Wideo - rejestracja
 • Blokada wyjazdu osoby nierozliczonej
 • Karnety płatne (terminowe i punktowe)

 

SELKOD rejestracja czasu pracy i kontrola dostępu
projektowanie stron
SELKOD - Kontrola Dostępu - Rejestracja Czasu Pracy